Глобуси Тоxикистон

       Ислом Раҳимов мисли ҳаррӯза дар шӯъбаи иттилоотии телевизиони СМ-1 шаҳри Хуҷанд андармони омодасозии мавод барои барномаи «Хабар» буд, ки баногаҳ як нафар донишҷӯдухтар аз факултаи филологияи тоҷик , бахши журналистика даромада меояд. Бидуни салом духтарак ба ҳуҷум гӯё гузашта бошад, лабашро ба лабаш наҷаспонида беист дар бораи журналистика гапро оғоз мекунад.

      Ислом Раҳимов, ки ба масъалаҳои журналистика ҳассос аст, бо таҳаммул духтаракро гӯш карда ба хулоса меяд, ки вай як қисми гапашро аз китоби Иброҳим Усмонов ва боқимондаашро аз лексияи муаллимонаш бо ҳазору як таҳриф ва ғалат баён мекунад. Азбаски кори шӯъбаи иттилоот ба замбурхонаи пурғавғо монанд аст ва ғингоси як замбури дигар боиси халал мешавад, Ислом Раҳимов ба духтарак рӯй оварда мепурсад:

— Мақсад аз ин тап-тапи зағомаю чап-чапу чакома чӣ аст?

— Маро ба кор гиретон, -дилашро холӣ мекунад донишҷӯдухтар ва хандида як ишваву ноз карда мемонад.

— Майлаш, аммо шумо гапи дар китоб навишташударо ғалат гуфтед, агар ба ягон ҷо барои наворгирӣ равед, маълумоти ғалат меоред, — мегӯяд Ислом Раҳимов.

Духтарак аз ин кор хафа шуда ба ҳуҷуми навбатӣ мегузарад.

Ҳа, ман аз ноҳия ҳастам, барои ҳамин ҳам маро ба кор намегиред?

Дар паҳлӯи Ислом Раҳимов ду-се нафар ҳамкурсони ин духтарак ки ҳамаашон аз ноҳияҳо ҳастанд, кор мекунанд. Ин гапи духтарак Ислом Раҳимовро ба қаҳр оварду духтаракро ба назди харитаи сиёсии  утоқи корияш даъват карда супориш медиҳад:

— Агар аз ҳамин харита шимол, ҷануб ва ғарбу шарқро ёбӣ, масъаларо дида мебароем.

Мудири шӯъбаи иттилоот ин супоришро ба «довталаби кор» дода худаш ба кадом коре аз утоқ берун мебарояд. Баъди 20 дақиқа баргашта меояд, ки духтарак тамоми шаҳрҳои рӯи харитаро тамошо дораду шимолу ҷанубу ғарбу шарқ мекобад. Духтарак бо баробари дидани Ислом Раҳимов мегӯяд:

— Муаллим, чаро ба ман тӯхмат кардед, охир дар ин харитаи шумо ғарбу шарқ ва шимолу ҷануб нест-ку.

Ислом Раҳимов аз ин ҷавоби «довталаби кор» ҳайрону андешаманд гардид ва чи кор карданашро надониста гуфт:

— Ин аблаҳи харитасозҳо дар харита шимолу ҷануб ва ғарбу шарқро нанавиштаанд. Нағзаш рафта глобуси Тоҷикистона бинед, дар он ҷо ҳаст.

Ва барои соф шудан аз духтараки «гапнофаҳм» боз супориш дод:

-Вақте ки аз глобуси Тоҷикистон шимолу ҷануб ва ғарбу шарқро ёбед, шуморо ба кор қабул мекунам.

Саг ман

   Вақте ки Ислом Раҳимов асабӣ мешавад ва ба масъалахои корӣ дилтангӣ мекунад, аз касби интихобкардааш пушаймон шуда мегӯяд, «ман саг, барои ҳамин ҳам журналист шудагӣ. Чор тараф медавам, инаш қати баҳс ваяш қати ҷанҷол… ». Ин суханони ӯро як нафар шогирдаш бисёр шунида буд. Рӯзе вай шогирдашро сахт танбеҳ дода, ба матнҳои навиштааш эроди сахт гирифт. Шогирд, хеле мехост ба устодаш монанд шавад, гуфт:

— Ако, ман саг.

Аз ин суханони шогирд, Ислом Раҳимов табассум карда гуфт:

— Не, ҳоло ту сагча, барои саг шуданат боз 10 соли дигар хабарнигорӣ карданат лозим.                    

Ин майдачая намезанам…

       Баъди як рӯзи гирифтани маош Ислом Раҳимов бо қавоқи овезон ва табъи хира ба утоқи корияш даромада назди харита омада, бо мушташ ба болои Хитой задан гирифта мегуфт:

— Маҷақ шав, маҷақ шав, маҷақ шав. Мана тува мана тува.

Ҳамкори ӯ Бобоҷон Қурбонов аз ин кирдори мудир ба ҳайрат омада чӣ шудани гапро нафаҳмида мемонад. Ислом Раҳимов аз болои Хитой дасташро гирифта кафши нави даридаашро нишон дода мегӯяд:

— Кафши сохтаи инҳо як рӯз ҳам дошт надод. 66 сомонию 50 дирам тамом шуд.

Бобоҷон Қурбонов аз ин ҳолат хандида худро дошта наметавонаду мегӯяд.

— Хитоя не ҳамсояашро занед. Бизнесменҳои худи мо вай кафши шуморо овардагӣ.

Ислом Раҳимов бошад, ба Тоҷикистон нигоҳ карда мегӯяд:

— Ин майдачая куҷоша мезанӣ? Ман ҳамунба Хитоя мезанам, ки инаш ҳам ҷунбад.    

Ҷонишини светофор будаед-ку!

Як рӯз Ислом Раҳимов бо ҳамроҳии наворбардори телевизион оид ба вазъи кӯчаҳои шаҳр мавод омода мекард. Дар навор сухан дар бораи тамбашавӣ дар роҳҳо мерафт. Гарчанд, ки роҳбарияти БДАи шаҳри Хуҷанд аз омодашавии чунин навор розӣ буд, лекин як нозири роҳ кори худаш, ки танзими ҳаракати нақлиёт аст, як сӯ гузошта ба наворбардор дармеафтад:

— Съемка накун, ун ҷоро гирифтан мумкин не, — гӯён ба оператор супориш медиҳад. 

    Албатта, аз ин кирдори нозири роҳ Ислом Раҳимов асабӣ мегардад. Ба наворбардор ишора карда мефаҳмонад, ки навор гирифтан гир. Нозири роҳ аз ин кирдори наворбардор хашмгин шуда, ба назди ӯ меояд. Наворбардор ҳам ба тарафи Ислом Раҳимов, ки дар канори роҳ истода буд бо ангушт нишон дода мегӯяд:

  Ҳу ана он кас раиси ман, чӣ гап, ки дошта бошед ба он кас гӯед.

Нозири роҳ ба канори роҳ гузашта назди Ислом Раҳимов меояд. Баъди саломуалейк Ислом Раҳимов ба ҳуҷум мегузарад:

  — Ба шумо як савол. Агар ҳамон светофори чоркӯча кор накунад, шумо чӣ кор мекунед?

 Аз афти кор нозири роҳ журналистро шинохт, ки каме мулоим шуда буд ва ба саволи ӯ ҷавоб дод:

— Агар чароғаки роҳ кор накунад, ман худам ба миёнаи роҳ истода ба куҷо рафтанашонро нишон медиҳам.

Ислом Раҳимов бошад, бо оромӣ мегӯяд:

— О, шумо  ҷонишини светофор будаед-ку, Аз  дӯғу дарангатон ман шумоя генерали ГАИ гумон кардам.  

Ин чӣ бало буд, ки нафаромад

     Рӯзе як ҳамкорони на он қадар саховатмандаш Ислом Раҳимовро ба хӯроки нисфирӯзӣ даъват карда бо якто самбӯсаи пеши бозор ва як чойник чойи кабут зиёфат дод. Аз самбӯса, ки Ислом сер нагашта буд, чӣ тавр аз «Ҳотами давра» рӯёнидани боз як самбӯсаро гумон мекард. Самбӯсаро хӯрдан замон ҳамкораш ишораи рафтанро карду ба дастурхон дуо хост. Ислом Раҳимов даст боло кард ва фурсатро истифода бурда гуфт:

— Лаб гуфт, ки омад, даҳан гуфт, ки даромад, ишкам гуфт, ки ин чӣ бало буд, ки аз боло ба поён нафаромад. Бираҳматика ё арҳамар роҳимин, омин. 

Ҳамкораш аз ин дуо хандида, шарм карда боз дутогӣ самбӯса фармуд. Баъди тановул дуои Ислом дигар гашт:

— Шукронаи неъмат, бақои давлат. Кори ҳама раҳ равад, азони шумо давад. Бираҳматика ё арҳамар роҳимин. Омин. 

Ба йога машr мекунам

              Як нафар дeсти rадрдон ва нозбардори Ислом Ра[имов одат дошт, ки ваrту беваrт ба e тариrи телефон занг занад.  Го[о чунин мешуд, ки нисфишабb занг зада а[волпурсb мекард. Боре Ислом Ра[имов шабона ба танзими мавод машuул гардида, соати 1-и шаб ба хона рафт. Он дeсти rадрдон гeё ки аз ин ого[ шуда бошад, нисфи шаб соати 2 занг мезанад. Ислом Ра[имов гeшакро бардошта мебинад, ки [амон дeсти бемазза. Агар гeяд, ки маро бедор кардb,  рафиrаш ба завr омада хурсандb мекунад, ки як кори си[ат кардааст. Аз ин рe Ислом Ра[имов худашро ба даст гирифта салому алейк кард.

— {оло [ам нахобидb?- садо омад аз он тарафи гeшак.

— Не

-Ин хел бошад, соати 2-и шаб чb кор карда нишастb? – пурсид дусташ.

— Ба йога машк карда истоддаму фикр хам мекунам,- чавоб дод Ислом Рахимов.

— Фахмо, ту доим ба ягон чиз машк мекуни, аз ту хама девонагари мебарояд,- посух омад тарики мавчи телефон аз он тарафи гушак,- аммо чиро фикр мекуни?

Ислом Рахимов ки аз занги нисфишабии бемаврид ба чон омада буд ба таври дипломати посух гуфт:

— Фикр мекунам, ки оё  бо истифодаи йога нимхиштаро ба сари касе, ки соати 2-и шаб телефон мекунад, фиристодан мумкин бошад ва то  имкони занг заданаш намонад. 

Таъсири уштур [аст

         Як дeсти Ислом Рахимов, ки мутахассиси адабиёти араб аст, [ар го[ дар ваrти сe[бат аз тавсиф[ои уштур дар шеъри xо[илии араб бисёр сухан мекард. Ислом Ра[имов го[-го[ луrма партофта мегуфт, ки дар шеъри тоxикb булбулро зеботар тасвир кардаанд.  {арду як рeз [амро[ аз маркази ша[р гузар доштанд, ки он дeсташ яку якбора ба замин туф кард. Ислом Ра[имов ваrти гирифтани ниrорро ёфту гуфт:

— Ба уштуршиноси араб хeйи уштур таъсир кардааст, ки туф кард.

Аз ин сухан дeсти арабшиносашро ханда гирифту дигар дар васфи уштур таъриф[ояшро як сe гузошт. Баъди ин дар халrаи он[о ибораи нави адабиётшиносb «тавсифи уштур бе[ аз таrлид ба уштур» xорb гардид.

Филяндаро ёд ди[ед

     Дар урфи мардуми Хуxанд намуд[ои шиноварb номи худро дорад. Масалан, агар шахс бо шикам ба об фурe шуда дасташро боло набардошта шино кунад, ин тарзи шиновариро говянда мегeянд. {амин тариr сагянда, пуштнокb ва дигар намуд[ои шиноварb номи худро доранд. 

    Соли 2007 ё 2008 дар Хуxанд фасли тобистон миrдори uарrшудагон зиёд шуд. Ислом Ра[имов хост, ки дар [амин бора гузориши телевизионие та[ия кунад. Бо ин маrсад бо масъулони Ситоди [олат[ои фавrулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суuд сe[бат карда, интервюи он[оро сабт кард. Банога[ ба гeшаш расид, ки сардори ситод ба муовинаш ба таври наxво гуфт, ки э[тиёт шав, журналист[о иuвогар мешаванд, мабодо ягон номаъrулb карда намонад. Аз ин гап, ки нохост шунида буд, Ислом Ра[имов каме ранxид. Сардори ситод, ки унвони полковникb дошт  барои гусели журналист то дарвозаи ситод баромад. Ислом Ра[имов дар назди дарвоза истода ба гап шурeъ карда ба сардор ниго[ карда ба таври xиддb гуфт:

— Ин [ама гарrшудагон бо айби шумо шудааст. Шумо ва кормандонатон кор карда натавониста истодаед.

Ваxо[ати таuирёфтаи сардорро дида котиби матбуотии ситод ба шар[ пардохт:

-Исломxон, охир мо ду завраrи мотордор гирифтагb, [укумат ба сeзишворb пул xудо кардагb….

Наворбардори [амро[и Ислом Ра[имов омада тарсид, ки аз ин муомилаи сахти журналист  мабодо касетаи сабтшударо rумондон[о кашида нагиранд, зуд ба[онае ёфта аз дохили камера касетаро гирифта пин[он кард. Ислом Ра[имов бо гeшаи чашм ин кори наворбардорашро дида даруннокb завr мекард. Наворбардор баргашта омад ва дид, ки [амоно Ислом Ра[имов бо исрор мегeяд, ки [амааш айби шумо. Симои полковник ва дигар афсарон аллакай таuир ёфтаасту [амоно котиби матбуотb тафсили воrеа мекунад:

— Шумо чи гуфта истодаед, мо ба со[ил[ои шиноварb навбатдор[о мондагb.

— Ана, [аммааш айби [амон навбатдор[ои шумо, — боз ба xиддият гуфт Ислом Ра[имов.

 Аз ин сe[бат сардор ба танг омада гуфт, ки навбатдор[о чb айб доштаанд ва муносибати он[о ба uарrшавии одамон дар чист?  Ислом Ра[имов [амин ла[заро гeё ки интизор буд, xавоб  дод:

— Агар навбатдор[ои ситод ба одамон филяндаро ёд медоданд, касе ба Сирдарё uарr намешуд. 

Сардор гапро нафа[мид ва ба шeхb сарфа[м нарафт, ки пурсид:

-Филяндааш чb?

Ислом Ра[имов ба сардор ниго[ карда боз идома дод:

— Одамон агар давида худашонро ба дарё партофтанb шаванд, навбатдори шумо пеши ро[ашро дорад ва сипас,- дасташро кафлесча карда ба болои сараш бурда давом дод, — ана ин тавр обро гирифта ба сараш резад филянда мешавад. Яъне тарзи оббозии фил.

   Баъди шунидани ин шeхии Ислом Ра[имов сардори Ситод ва [амро[онаш ишкамашонро дошта хандиданду  гуфтанд, ки ин масли[ати шуморо дар оянда  ба назар мегирем. 

    Баъди ин [одиса сардори ситод ба масъулон супориш дод, ки ба [ар нишасти матбуотb ва дигар чорабини[ои дар ситод баргузормешуда аз журналистони телевизион тан[о Ислом Ра[имов иштирок кунад. 

 

Замбур шаву парида  рав!

       Як нафар [амкори Ислом Ра[имов одат дошт, ки дурудароз бо телефони [амро[ гап занад. Бор[о он xавон бо духтарону хонумон тeлонb сухан мекард, ки дар ин мобайн корашро [ам фаромeш карда мемонд. Баъди эроди ро[барони корхона он xавон ба амали пин[онb гузашта дар утоrи корb нею дар берун бо маъшуrа[ои телефонияш гапзанон мекард.  Як рeз дар назди тирезаи утоrи Ислом Ра[имов rарор гирифта беист сухан мекард. Ин гапи зиёди вай ба асаб[ои e сахт таъсир мекард. Вай шумурд, ки дар 5 даrиrа [амкораш тариrи телефон 60 маротиба ин гапро такрор мекард:

-Асалам, асалxонам, асалчам.

Дигар, ки тоrати Ислом Ра[имов намонд ва ба назди тиреза омада бо тамоми шиддати овозаш гуфт:

— Ба xои асал, асал, асал, асал гуфтан, замбeр шуда пешашба парида рав!

 

{аммом шудагb ин xо

    Як рeз Ислом Ра[имов бо [амро[и наворбардори телевизион ба маршрутка нишаст. {аво хеле гарм буду аз фарrи сари мусофирон араr мешорид. Дар истго[и гарм ронанда мусофиронро xамъ карда пур шудани мошинро интизорb мекашид. Якто-якто мусофирон ба Газел савор мешуданд. Ба rасд гирифта барин оина[ои маршрутка пардаи uафси сиё[ доштанд. Як зани калонсол, ки аз гармb ба xон омада буд, ба парда ишора карда гуфт:

  Ин чимилиr чb гап-а?

— Нагeед,  хонаи келину домод барин чор тарафаш руст.- идома дод гапи eро зани дигаре.

Пирамарде бошад, домодияшро ба хотир оварда гуфт:

-Чимилиr[ои ваrти мо сафед буду [озир ранги сиё[аш модда шудагb-мb?

Ислом Ра[имов, ки аз фарrи сараш араr мешорид ба сe[бат [амро[ шуда гуфт:

— Ваrти чимилиrу келину домодb гузашт, ваrти [аммомкунb расид. 

 

Ман пулама таъриф накунам-ми?

Боре Ислом Ра[имов ба дорухона даромада хост, ки доруи дарди сар харад. Номи доруро ба фурeшанда гуфт. Магар ки фурeшанда журналисти телевизион будани eро шинохт пеш аз доруро додан, чанд вараrро оварда ба таъриф сар кард:

-Ин доруи мо оригинал, [амааш [аrиrb, — rоuаз[оро нишон дода боз давом меди[ад,- аз худи Россия овардагb, мана ин сертификати мутобиrаташ, ана ин справкаи ГНСЛ, дар таркибаш кофеини фоиданок, витамин[о [аст, дар муддати кeто[ дарди саратонро мемононад. Идомаи суханаш дар таърифи  расо 7 даrиrа доруро таъриф кард. Ислом Ра[имов бо та[аммул инро гeш карда меистод, пурсид:

-Нархаш чанд пул?

— Як сомонb,- xавоб дод фурeшанда.

Ислом Ра[имов аз киссаш як сомониро бароварда ба гап сар кард:

— Мана ин як сомонb, пули Бонки миллии Тоxикистон. Дар рeяш расми шоири маш[ур, Rа[рамони халrи тоxик Мирзо Турсунзода [аст. Мирзо Турсунзода муаллифи достон[о ва шеър[ои зиёд аст. Xони ширин, {асани Аробакаш асар[ои eст.

{амин тавр 4 даrиrа дар бораи Мирзо Турсунзода ва тарxумаи [олу асар[ои вай наrл карду rафои пулро гардонида боз илова намуд:

-Дар тарафи дигари як сомонb расми Бонки Миллии Тоxикистон [аст. Бонки Миллии Тоxикистон дар кeчаи маш[ури ша[ри Душанбе, ки ба номи Рeдакb аст, rарор дорад. Каме дуртар аз Бонки Миллb Академияи илм[ои  Тоxикистон, Донишго[и миллии Тоxикистон xой гирифтааст…

Ва [амин тавр вай тамоми маълумотро оид ба бонки миллb гуфта гузашт, ки ин [ам чор даrиrаи дигарро гирифт ва суханашро чунин xамбаст кард:

-Аз [ама му[им дар пули ман имзои раиси бонки миллb ва имзои Президенти Тоxикистон [аст, мар[амат гиред, — гуфту пулро ба фурeшанда дароз кард.

Шахсони дигар [ам дар дорухона ба навбат истода буданд, луrма партофта гуфтанд, ки яксомониатонро расо таъриф кардед-дия.

Ислом Ра[имов бошад филфавр xавоб дод:

— Фурeшанда доруяшро таъриф кунаду ман пуламро таъриф накунам-мb?

 

Нисфи худата xунбон

      Ислом Ра[имов латифа[оро хеле дeст медорад ва кeшиш мекунад, ки го[о  латифа[ои шунидаашро дар амал татбиr кунад. Боре вай аз ширинкори шинохта Алибулбул латифаеро шунида буд, ки он  вайро аз ла[заи душвор наxот дод.

     Одатан, зан[о кeдаки нахустинро со[иб шаванд, дар баробари он кeдак гиря мекунанд. {амсари Ислом Ра[имов [ам чунин буд. Боре [амсараш нисфишабb [ангоми гиряи кeдакаш бедор карда таъна зада гуфт, ки шумо [ам га[вораро xунбонед. Ислом Ра[имов филфавр латифаи Алибулбулро дар амал татбиr карда ба [амсараш гуфт:

-Ин кeдак азони [ардумон-мb?

-{а, [ам азони ман [ам азони шумо,-посух дод [амсараш.

Ислом Ра[имов [амин гапро мунтазир буд, ки гуфт:

-Нисфаш азони ман, нисфаш азони ту-мb?

-{а.

-Ин тавр бошад, нисфи худатро xунбонидан гир. Нисфи ман худаш хоб меравад,- xавоб дод Ислом Ра[имов ва дар дил ба Алибулбул ташаккур мегуфт.

 

{оло ба ин xо набиё

     Ислом Ра[имов дар як де[аи кe[истон ба наворгирии мавод рафт. Он[о хостанд, ки бо наворбардор ба болои теппае бароянд. Аммо барои баромадан ба болои он теппа аз даруни rабристон гузаштан лозим буд. {аво хеле сард буд ва ба баландb баромадану ро[ гаштан аз болои барф хеле душвор буд. Наворбардор бо камера ва сепоя дар даст аз рeи барф ба душворb ро[ мерафт ва шикоят кард:

— Ако, бори дигар ман ба ин xо намеоям.

Он[о ки аз баландии дохили rабристон мегузаштанд, Ислом Ра[имов фавран xавоб дод:

— {оло ба ин xо омаданат барваrт, манба навор[ои ту даркор.

Наворбардор ба санги мазоре ниго[ карда хандида фиристод. Ва ба ханда овора гашта чb тавр аз болои баландb ба зер лаuжиданашро нафа[мида монд.

Гeсфанди xаннатb 

      Рeзе як нафар аз ваrти ваъдакардааш дертар барои мулоrот бо Ислом Ра[имов омад. Дар баробари шахси омада бeи араr низ аз да[онаш мебаромад. Ислом Ра[имов ба [уxум гузашт:

— Ин худаш чb гап, беваrт меоию боз маст, ин чb гап, ман масхара-мb?

— Ако, паси фардо рeзи таваллуди духтарчаам, гeсфанд кушем, камакак нeшида мондам,- узрхо[b кард шахси омада.

— {у беинсофе, ба xои ба мурдаи гeсфанд гиря кардан араrхурb мекунb-мb? Мурдая монда тутхурb-ми?

— Хайр ако, баъди 2 рeз зодрeзи духтарчаам, ин rадар xанг накунед,- мулоимшавии Ислом Ра[имовро хоста гуфт шахси омада.

Лекин, Ислом Ра[имов ором нагашта боз мегуфт:

— Ду рeз пеш аз таваллуди духтарчаат, зани бечораат дард мекашид, барои дардкашии занат имрeз нeшидb-мb? Э беинсофе мурдаи гeсфанду дарди занакба [ам араrхурb-мb?

Хулоса, шахси омада [арчанд, ки зeр зад, Ислом Ра[имовро ором карда натавонисту баромада рафт ва баъди чанде як коса гeштбирён дар даст ба утоrи корb пайдо шуда омад. Ислом Ра[имов аз устухони хурди гeшти гeсфанд дошта гeшти онро мехоид ва мегуфт:

— Худора[матии гeсфанд xаннатb будааст, аз  гeшти мулоимаш маълум.

Суп-сурх xиннb

   Замоне сарояндаи эстрада Сироxиддин Худоймерганов бо суруди «Девонаям» маш[ур гашта буд. Боре Ислом Ра[имов дар утоrи корb асабb нишаста буд, ки Сироxиддин Худоймерганов дарро uиччи кушода даромаду:

— {еъ, Исломb ассалому алейкум,- гуфт.

Ба rавли худи Ислом Ра[имов он рeз деви сурхаш омада буду Сироxиддин дар ваrти на он rадар мувофиr ба назди e даромадааст. Даст дароз карда салом меди[ад ва нохост ба [уxум мегузарад:

— {а xиннb, барои чb ин xо даромадb, дигар кор надоштb-мb?

Ба куртаи сурхи сароянда ниго[ карда боз идома меди[ад:

— Либосат [ам ба мисоли xинни[о суп-сурх пeшида гаштаb. Одами си[ат ин хел намекунад.

Сироxиддин ки чунин ранг гирифтани воrеаро [атто умедвор набуд ва [уxуми Ислом Ра[имов ба асабаш сахт таъсир кард, охир [амсeхбаташ бе ягон гуно[ ба вай дарафтода eро xиннb мегeяд. Тоrаташро дошта натавониста, панxа[ояшро мушт мекард, ки ба да[ону биннии Ислом Ра[имов «зиёфат» ди[ад. Ин [олро Ислом Ра[имов мушо[ида карда фа[мид, ки дигар асаби Сироxиддин суханони eро бардошта наметавонад, идома дод:

-Мехо[b, ки гапамро исбот кунам?

-{а,- гуфт Сироxиддин.

— {укумат 15 [азор одамро дар стадион xамъ карда консерт ташкил кард. Дар он xо иштирок кардb. Дар байни [амин rадар одам кb баромада «девона ман, девона ман»  гуфт?

-Ман, -xавоб дод Сироxиддин ва табассум ба рeяш пайдо шуд.

— Ин хел бошад, мазмуни девона чb аст, мабодо xиннb не-мb?

Сироxиддин аз лутфи Ислом Ра[имов ба завr омада аз ханда худро дошта натавониста ба девор такя карда гуфт:

— Мазмуни девона, xиннb не, суп-сурх xиннb.

Бо [амин шeхb асаби Ислом Ра[имов ором гашт ва Сироxиддин [ам хафа нашуд.

 

Овози  карнай шавад

   Рeзе Ислом Ра[имов дар як тeй барандагb мекард. Барои из[ори табрикот навбатро ба дугона[ои арeс дод. Дугона[ои арeс табрик карда гуфтанд:

Ширин шавад, шакар шавад,

Аввалинаш духтар шавад.

{амсинфони домод [ам табрик гуфтанду шеър хонданд:

Ширин шавад, шакар шавад,

Аввалинаш писар шавад.

Xянча[ои арeсу домод [ам баромада ба [амин монанд ширин шавад, шакар шавад гуфтанд. Карнайнавозон бошанд, аз rафо истода ишора мекарданд, ки ба он[о навбат дода шавад. Ислом Ра[имов, ки дар муддати 10 даrиrа фаrат [амин шеърро шунида буд балангeякро гирифта ба тарафи карнайнавозон ниго[ карду гуфт:

Ширин шавад, шакар шавад,

{озирба овози карнай шавад. 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.