Салоҳиятҳои калидӣ барои соли 2020

Вақтҳои охир мавзӯи салоҳиятҳои асри 21 хело ва хело таваҷҷуҳи маро ба худ ҷалб намуда истодааст. Ман тасмим гирифтам, ки дар бораи 10 салоҳиятҳое, ки дар соли 2020 аз ҳама талабгортар мешаванд, нависам. Таҳлилгарони World Economic Forum пешгӯи намуданд, ки дар соли 2020 кадом салоҳиятҳо аз ҳама бештар серталаб мешаванд.
Аз диди таҳлилгарони байналхалқӣ назар ба соли 2015 дар соли 2020 зиёда аз 35% салоҳиятҳои калидии серталаб тағйир меёбанд. Дар мақолаи мазкур ин тағйиротҳо дида баромада мешаванд.
Соли 2020 ба мисли соли 2015 ҷои аввалро вобаста ба сатҳи талабот салоҳияти “маҳорати ҳалли вазифаҳои мушкил” (Complex Problem Solving) ишғол менамояд. Аммо аллакай дар соли 2020 талабот ба дорандагони чунин салоҳият ба 52% афзоиш меёбад.
Дар ҷои дуюм соли 2020 салоҳияти “мулоҳизаронии интиқодӣ” ҷойгир карда шудааст, ки он дар соли 2015 вобаста ба сатҳи муҳимият дар ҷои чорум қарор дошт. Салоҳияти мазкур ҳатто дар пешгӯиҳои 10-15 сола ҳам ба шумори салоҳиятҳои калидӣ дохил мешавад. Ин салоҳият бинобар мавҷуд будани маълумоти хело зиёд дар шабакаи интернетӣ хело муҳим мебошад, зеро маҳорати интихоби маълумоти дуруст ва лозима ва ба таври даркори мулоҳизарони намудан ба ҳар як инсони комил лозим меояд. Боиси афсус, ки мактабҳо дар масъалаи мазкур ба инсон ҳеҷ кӯмаке карда наметавонанд ва ё натавониста истодаанд. Бинобар ин инкишофи чунин салоҳият дар аввал ба зиммаи волидайн ва баъдан ба зиммаи корфармо гузошта мешавад. Аз ҷумла чунин салоҳият барои омӯхтани ҳуқуқи инсон ва паҳн намудани маълумотҳои зарурӣ дар ин соҳа хело ва хело лозим мебошад.
Вобаста ба аҳамият дар соли 2020 ҷои сеюмро салоҳияти “эҷодкорӣ” мегирад. Дар соли 2015 он мақоми 10-умро ишғол мекард, ки аҳамияти он 7 банд боло меравад. Афсус ин салоҳиятро низ дар муассисаҳои таълимӣ ба таври зарури намеомӯзонанд. Дар мактабҳои муосир мунтазам дар бораи чизҳои нолозим меомӯзонанд, ки онҳо дар давоми зиндагӣ ба дарди мо намехӯранд, ба сифати мисол дарси ҷуғрофияро гирифта метавонем, ки дар онҷо дар бораи давлатҳо ва пойтахти онҳо маълумот медиҳанд. Аммо агар он дар зиндагии мо лозим ояд мо метавонем аз шабакаи интернет, алалхусус аз Wikipedia ва Google барои худ дар як муддати кӯтоҳ маълумоти лозимаро оиди ин ё он давлат ба даст орем ва ба фикри ман барои ин як дарси ҷуғрофияро сарф намудан лозим нест. Барои ҳамин ҳам ба мактабҳо зарур аст, ки ба ҷои дарсҳои нолозимаи ба ҳаёти мо ягон фоида надошта, салоҳиятҳои эҷодкориро омӯзонанд.
Дар соли 2020 салоҳияти “идоракунии одамон” мақоми чорумро ишғол менамояд ва он назар ба соли 2015 як мавқеъро аз даст медиҳад. Ин маънои онро надорад, ки ин салоҳият мавқеи худро гум мекунад, балки талабот ба се салоҳияти дар боло оварда шуда зиёд мегардад. Ҳамчунин яке аз сабабҳо оиди паст шудани мавқеи ин салоҳият дар он мебошад, ки бештари ширкатҳои бузург аз кормандони маъмулӣ, яъне одамон ба кормандони типи нав, яъне роботҳо мегузаранд. Аммо бо вуҷуди роботонӣ шудани истеҳсолот ва ё фаъолияти ширкатҳои бузург салоҳияти идоракунии одамон яке аз талабгортарин салоҳиятҳои асри 21 боқӣ мемонад.
Салоҳияти панҷум “маҳорати ҳамоҳангсозӣ, ҳамкорӣ” дар соли 2020 мегардад. Ин салоҳият назар ба соли 2015 ба се банд поён меравад, яъне он дар соли 2015 мавқеи 8-умро ишғол мекард.
Соли 2020 салоҳияти “эҳсосоти зеҳнӣ” мақоми шашумро ишғол хоҳад кард. Бояд қайд намуд, ки салоҳияти мазкур дар рӯйхати салоҳиятҳои соли 2015 набуд.
Салоҳияти ҳафтум ин “Мулоҳиза ва қабули қарор” мебошад, ки назар ба соли 2015 як банд боло меравад. Дар замони паҳншавии технологияи инноватсионӣ ва мушкилшавии раванди зиндагӣ ба таври зуд қабул намудани қарор яке аз талаботҳои бисёр ҳам муҳим мебошад. Дар оянда на танҳо сифат балки суръати қабули қарор низ муҳим мегардад.
Ҳаштумин салоҳияти соли 2020 ин салоҳияти “муштаримадорӣ” (ба муштари эътибор додан) мебошад. Дар рӯйхати салоҳиятҳои соли 2015 он мавқеи 7-умро ишғол мекард. Дар раванди инкишофёбии босуръати истеҳсолот ва намудҳои гуногуни хизматрасонӣ салоҳияти мазкур хело зарурӣ ва муҳим мебошад.
Салоҳияти нуҳум “маҳорати пешбурди музокирот” мебошад, ки назар ба соли 2015 чор зина поён рафтааст. Шояд ин ҳолат маҳз бо сабаби афзоиши талабот ба салоҳиятҳои нав руй дода бошад. Аммо ман фикр мекунам, ки чунин салоҳият барои амалишавии равандҳои демократӣ, ҳимояи ҳуқуқи инсон ва рушди иқтисодиёт хело зарур ва муҳим мебошад.
Ниҳоят, салоҳияти даҳум ин “инъитофи шинохтӣ” (cognitive flexibility) мебошад, ки чунин салоҳият дар номгӯи салоҳиятҳои соли 2015 набуд. Ин салоҳият ба мо чунин малака қобилияти зеҳнии аз як фикр ба дигар фикр гузаштан ва дар як вақт оиди якчанд чиз фикр намуданро медиҳад.
Бояд ёдовар шуд, ки дар соли 2020 чунин салоҳиятҳо, ба монанди “гушдиҳии фаъол” ва “назорати сифат”, ки дар соли 2015 дар рӯйхати даҳгона мавҷуд буданд, мавқеи худро аз даст додаанд.
Дар охир метавон зикр намуд, ки омӯзонидани салоҳиятҳои номбурда дар муассисаҳои таълимӣ аз аҳамият холӣ нест. Махсусан, ҳамчун ҳуқуқшинос гуфта метавонам, ки дар дарсҳои ҳуқуқи инсон ва дигар фанҳои таълимӣ агар баъзе аз салоҳиятҳои калидии мазкурро омӯзонанд, пас толибилмон дар оянда метавонанд на танҳо соҳиби дониши ҳуқуқӣ бошанд, балки маҳорати ба таври лозими ҳимоя намудани ҳуқуқҳои худ ва дигаронро пайдо кунанд.

Шакл ва роҳҳои ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунадагон

Ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ин маҷмӯи чораҳо ва амалҳои давлатӣ ва ҷамъиятие мебошад, ки барои ба танзим даровардани муносибатҳои байни истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, иҷрокунандагон, фурӯшандагонро ҳангоми фурӯши мол ба танзим дароварда, ба ҳимоя намудани ҳуқуқи истеъмолкунандаи алоҳида ва ё гуруҳи номуайяни истеъмолкунандагон равона карда шудааст. Пеш аз он, ки дар бораи …

Ҳуқуқи дастрасӣ ба оби тозаи нӯшокӣ ва бехатар

Бе об ҳаёти инсонро тасаввур кардан ғайриимкон мебошад. Об сарчашмаи ҳаёт мебошад. Об барои нигоҳдошти саломатӣ ва пешбурди зиндагӣ, омода намудани хӯрокворӣ ва фаъолияти иқтисодии ҳар як инсон лозим аст. Дар ҷаҳони муосир зиёда аз 1 млрд. одамон аз дастрасӣ ба ҳаҷми лозимаи оби тозаи нӯшокӣ маҳрум мебошанд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ …

Тартиби бақайдгирии ташкилотҳои ҷамъиятӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Инсони комил на танҳо барои талаботҳои иқтисодии худро қонеъ намудан зиндагӣ мекунад ва умр ба сар мебарад. Бинобар ин дар думболи давуғеҷи зиндагии ҳар рӯза ва махсусан барои ба даст овардани қути лоямути хеш, дар баъзе ҳолатҳо инсони комилро хоҳиши дар муҳити атрофи хеш тағйиротҳои мусбиро ба миён овардан фаро …

Нельзя менять гос. символы, Я против

 

Первый очередь позвольте мне поздравить Вас Шукуфа с  днем рождения. И потом сказать что нельзя менять гос. символы, потому что они уже не гос. символы они уже стали для таджиков нац. символы. По моему мнению, они во все 100 процент соответствуют нац. идею и истории таджикского народа.

Что касается флага Таджикистана то все три цвета подходят нам, то есть таджикам. При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Красный цвет для наши предков означал многое. Даже в Авесто говорится что красный цвет — символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. И также можно добавит что Таджики в течении 1000 летя после династии великих Саманидов (я напишу об Исмаил Саманы по позже или точнее в другом ответе, я просто сейчас намекну что Вы глубоко ошибайтесь об Исмаиле Саманы)  не могли  иметь свою независимую государство и по этому всегда они хотели иметь свою собственною государство и это государство который мы имеем так просто не доставалась нам. И это результат кровы много великих таджиков, которые боролись за свободу и независимость  я имею виду не только гр. война 1992 но и много сражения (шуриш) таджиков за свободу.

А на счет зелёный это тоже необычайно важный цвет для  таджиков. Потому что это цвет Ислама и это цвет взяли не от флага Таджикской ССР а от цвета флага Бухарского эмирата и другие исламские государство. Поэтому прошу, не поднят вопрос не изучая, история своего народа (извините но вам придется заново изучать Саманидов и особенно об Исмаиле Саманы, он великий человек и как раз таки во время его управления Мы были самый развитий государство мира, об этом говорят не только тад. ученые но и большинство мировых историков).

Еще я напишу следующий раз о гербе, который тоже соответствует всем критериям нац. гордости.

А на счет гимн и Рудаки вам спасибо, мы все должны помнить его а не как некоторые «умники» которые говорят что он дал таджикам а вообще что дали нам наши предки особенно поэты. Я говорю им что они дали нам все что имеем и сейчас мы не ценным.

Если ягон гапи хато бошад бахшиш. Саломату комрону бардавом бошед.

 

 

 

«Поёни шаби сиёх сафед аст» аммо намедонем кай?

 

Пеш аз навиштахои худро огоз кардан мехостам ба Шумохон як чистони аз руи мавзуъ пешниход намоям, ОН ЧИСТ, КИ ДАР АНГИЛИЯ ПАЙДО ШУДА, ДАР БРАЗИЛИЯ БА САТХИ ВОЛОИ ХУД РАСИДААСТ ВА ДАР ТОЧИКИСТОНИ АЗИЗАМОН ДАР САТХИ НЕСТИ КАРОР ДОРАД?

 

Шаби гузашта бозии 1\4 финали Лигаи Чемпионхоро бо иштироки ду даста Барселона (Испания) ва Милан (Италия) тамошо намуда аз бози зебое, ки онхо нишон додан рости гап хасудам омад. Хама савол медихад барои чи хасудам омад, чавоб осон ва ба хама фахмо аст, ки кай хамон вакте фаро мерасаду Дастаи Тими миллии Точикистон ва ё клубхои футболии Точикистон ба мисли дастахои Тими миллии Бразилия, Германия, Аргентина, Испания ва ё клубхои Реал Мадрид, Барселона, Бавария, Милан, Манчестер Юнайтед бози мекунанд. Яъне дар инчо ман гуфтаниам, ки харчанд аз руи маколи халки «поёни шаби сиёх сафед аст» аммо дар баъзе давлатхо кай ба  охир расидани «шаби сиёх» ва ба миён омадани «сафедии субх» дар сохаи варзиш маълум шуда истодааст, аммо  сохаи футболи мо намедонам, шояд холо хам дар сар шавии «шаби сиёх» карор дорад ё ки шояд намехохад ба «сафедии субх» барояд, чун ки охир мо одат кардаем, ку бе кувваи барк. Хайр дигар гапи гуфтани хам намонд, худ казоват кунеду бигуед, кай дастаи Регар-Тадаз ё Истиклол метавонанд бо дастаи Реал Мадрид ё Барселона дар як сатх бози намоянд. 

Забоне, ки аз модар гирифти ё чи тавре ,ки мегуянд «як бурида нон аз дигароне, ки забони модари доранд. бештар»?

Рузи Шанбе санаи 31 март клуби бахсу мунозира шуда гузашт ва мавзуи он «Вайроншавии муносибати чавонон нисбат ба арзишхои милли» буд. Ман  дар ин чо мехохам танхо дар бораи як арзиши милли Забон сухан гуям. Дар хамон бахс баъзехо ибрози акида намуданд, ки барои пешрафти иытисоди бояд аз забони миллии ачдоди даст кашид. Ман ба ин фикр рози шуда наметавонам ва махз хамин назар маро ба навиштани ин мавзуъ водор намуд. бале ман розиям, ки сол аз сол забон юарои бештари чавонон арзиши худро хамчун мукаддасоти милли аз даст дода истодааст, аммо онро дар хотир набояд фаромуш кард, ки махз хамин забони пойдори точики буд ки мо тавонистем дар он тули таърихи берахм пойдор ва хамчун миллат боки монем. Ман дар он бора, ки барои пешрафти иктисодиёт ва хаёти модди месазад, ки заони модарии худро аз даст дод. чунин гуфтаниям, он миллату халкияте. ки забонашро аз даст дод хеч вакт хушбахту срабаланд буда наметавонад ва хатто агар дар сохаи иктисодиёт пешравии назаррасеро сохиб гардад, аммо бе забони модари мушкил аст. ки касе ба пешрави ноил гардад. агар мо имруз бо максади пешраии иктисодиёт ё чи тавре ки мегуянд як бурда нон забонро аз даст дихем пас фардо шояд боз гуянд, ки барои пешравии мо ДИН халал расонида истодааст ва бояд аз ИСЛОМ даст кашид пас чи мешавад, пасон ин он миллату давлате, ки аз забону дини худованди якто даст кашидааст ба газаби худованд гирифтор мешавад. Чавонон биёед дигар забонхоро за худ мекунем то кишвари худро ба пеш барем ва чи тавре ки мегуянд як бруда нони ххудро ёбеми аммо забоне, ки дар хурди аз модар ёд гирифтем хеч вакт аз хотир набарорем ва нагузорем касе онро таъкид кунад. чи тавре Лоики хамеша зиндаёд гуфтааст, 

Захр бодо шири модар бар касе, 

К-у забони модари гум кардааст.

Махзани суханвари

Салом бар хамагон ман хело хурсанд гаштам, ки дар фазои иттилоотии Точикистон боз як сомонаи бисёр хам хуб, ки метавонад барои Махзани сухан гардидан талош намояд пайдову таъсис гардид. Акнун умедворем, ки дар оняда бо кушишу талошхои блогерони точик ин сомона дар хакикат махзани сухан мегардад. Худ маънои Махзани сухан ифодаи онро дорад, ки хама дар инчо сухан мегуянд ва ё суханони дигаронро санчидаву бахо медиханд ва инчунин ба сухани якдигар аз нуктаи назари хубе нигох мекунанд. Бо умеди пешрафти фазои иттилоотии Точикистон биёед як кушиши худро менамоем.