Тоҷик андар ватани хеш чаро муттаҳам аст?!

Ҷон ба қурбони ту ай меҳани хунинкафанам,
Будй байтушшарафам, гаштай байтулҳазанам.
Душманат чор тараф ачнабию хонагиянд,
Тани танҳо ба чй нирў сафи аъдо шиканам?!
Дўст душманнасақу душмани ту дўстнамост,
Рост гўям, бипаронанд зи чашму даҳанам.
Тоҷик андар ватани хеш чаро муттаҳам аст?!
Ё хато рафта ба точик таваллуд шуданам.
Ҳама халқони дигар анчуман оростаанд,
Дар Самарқанд нашуд сохта ним анчуманам…
Гуфт, алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб!
Буздиле гуфт, фулонист мухотаб, на манам…
Он яке дар хуми тилло сари худ кард фурў,
Дигаре гуфт, ғами хонаву фарзанду занам…
Домани кўҳ гирифтему думи маркаби хеш,
Рафт аз даст ҳама домани дашту даманам.
Эй Хуросон ту бигў, соҳати эронвич ку?!
Ман аз ин фоҷиа чун шиква ба Яздон накунам?!
Ку дигар шаъшаи донишу фарҳанги бузург?!
Ку дигар карру фару наъраи ғул-ғул фиканам?!
Рўзу шаб дар ғами ту гиря кунон месўзам,
Ту ба хун ғарқаву ман ғарқи малолу миҳанам.
Гиряи ман аз он аст, ки даргоҳам сўхт,
Ҳам на з-он аст, ки шуд сўхта боғу чаманам.
Гиряи ман ҳам на аз он аст, ки бечора шудам,
Ҳам на з-он аст, ки фарсуда бувад пираҳанам.
Гирям аз он, ки туро ҳукм ба кўштан кардан
Эй ту ҳам появу мояи инсон буданам!
Гирям, аз он ки зи бунмояи қисмати талх,
Ман сўхан гўям, агар касе нест ҳамсуханам
Гирям, аз он ки ба жарфои чунин фочиае
Нашавад хира кас аз ҳам насабу ҳамватанам.
Гирям, аз он ки ду се бетарафи бешарафе
Ба сарам санг биборанд, ки ман дам назанам.
Гирям, аз он ки ту танҳоиву ман танҳотар
Ватанам, о ватанам, о ватанам.

ЛОИҚ ШЕРАЛӢ

 

One Comment

 1. Исправьте текст пожалуйста:
  Ҷон ба қурбони ту, эй меҳани хунинкафанам,
  Будӣ байтушшарафам, гаштаӣ байтулҳазанам.

  Душманат чор тараф аҷнабию хонагиянд,
  Тани танҳо ба чӣ ниру сафи аъдо шиканам?

  Дӯст душманнасақу душмани ту дӯстнамост,
  Рост гӯям, бипаронанд зи чашму даҳанам.

  Тоҷик андар Ватани хеш чаро муттаҳам аст?
  Ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам?

  Ҳама халқони дигар анҷуман оростаанд,
  Дар Самарқанд нашуд сохта ним анҷуманам…

  Гуфт алломаи Иқбол, ки бархез зи хоб!
  Буздиле гуфт: фулонист мухотаб, на манам…

  Он яке дар хуми тилло сари худ кард фурӯ,
  Дигаре гуфт: биё, маҳваши симинзақанам…

  Он яке гуфт ғами гову бузу бузғола,
  Дигаре гуфт ғами хонаву фарзанду занам…

  Домани кӯҳ гирифтему думи маркаби хеш
  Рафт аз даст ҳама домани дашту даманам.

  Эй Хуросон, ту бигӯ, соҳати Эронвич ку?
  Ман аз ин фоҷиа чун шиква ба яздон накунам?

  Ку дигар шаъшаъаи донишу фарҳанги бузург?
  Ку дигар карру фару наъраи ғулғулфиканам?

  Рӯзу шаб аз ғами ту гирякунон месӯзам,
  Ту ба хун ғарқаю ман ғарқи малолу миҳанам.

  Гиряи ман на аз он аст, ки даргоҳам сӯхт,
  Ҳам на з-он аст ки шуд сӯхта боғу чаманам,

  Гиряи ман на аз он аст, ки бечора шудам,
  Ҳам на з-он аст, ки фарсуда бувад пираҳанам,

  Гирям аз он ки туро ҳукм ба куштан карданд,
  Эй ту ҳам появу ҳам мояи инсон буданам!

  Гирям аз он ки зи бунмояи ин қисмати талх
  Ман сухан гӯям агар, нест касе ҳамсуханам.

  Гирям аз он ки ба жарфои чунин фоҷиае
  Нашавад хира кас аз ҳамнасабу ҳамватанам.

  Гирям аз он ки ду-се бетарафи бешарафе
  Ба сарам санг биборанд, ки ман дам назанам.

  Гирям аз он ки ту танҳоиву ман танҳотар,
  Ватанам, о ватанам, о ватанам, о ватанам.

  18.02.1996 – Бемористони дил

Что вы думаете об этом?